19:47 ICT Thứ hai, 22/04/2019 Lễ kỷ niệm ngày QPTD và ngày TL QĐND Việt Nam 22/11 | Lễ ủng hộ chương trình " Vòng tay nhân ái" của hội người tật nguyền | Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 | Thao giảng kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 | Buổi khám sức khỏe học sinh nhà trường của trạm y tế xã Diễn Tân | Buổi truyền thông-tư vấn tâm lý chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên | Buổi lao động chăm sóc vườn Sinh- Địa nhà trường | Buổi khám sức khỏe học sinh nhà trường | Đại hội công đoàn trường nhiệm kỳ 2017-20122 | Đại hôi chi bộ nhà trường thành công tốt đẹp | 

DANH MỤC

THÔNG BÁO

VIDEO

Loading the player...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 32


Hôm nayHôm nay : 77

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1788

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 177205

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức nổi bật

CÔNG KHAI 09

Thứ tư - 22/04/2015 17:50
              Biểu số 3  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        
         
  Đơn vị: Trường THCS Diễn Tân            
 Ch­ương: 022            
THÔNG BÁO        
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC năm  -2011        
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị        
dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
 
       
              Đơn vị tính: Đồng      
Số   Số liệu báo Số liệu quyết        
TT Chỉ tiêu cáo quyết toán đ­ược        
    toán duyệt        
A Quyết toán thu            
I Tổng số thu 2.430.726.000 2.430.726.000        
1  Thu phí, lệ phí            
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)            
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ            
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )            
3  Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)            
4 Thu sự nghiệp khác 252.659.000 252.659.000        
 4.1 Học phí 66.615.000 66.615.000        
4.2 Hội phí 7.776.000 7.776.000        
4.3 Đội phí 4.536.000 4.536.000        
4.4 Học thêm 92.440.000 92.440.000        
4.5 Học phí nghề 6.552.000 6.552.000        
4.6 Lệ phí nghề 3.510.000 3.510.000        
4.7 Thu ñng hé XDCSVC 71.230.000 71.230.000        
5 NS cÊp l­¬ng vµ c¸c kho¶n theo l­¬ng  2.178.067.000 2.178.067.000        
II Số thu nộp NSNN            
1 Phí, lệ phí            
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)            
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ            
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )            
3   Hoạt động sự nghiệp khác            
  ( Chi tiết theo từng loại thu )            
III Số đ­ược để lại chi theo chế độ            
1  Phí, lệ phí            
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)            
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ            
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )            
3  Thu viện trợ            
4 Hoạt động sự nghiệp khác            
  ( Chi tiết theo từng loại thu )      
 
     
B Quyết toán chi ngân sách nhà n­ước 2.178.067.000 2.178.067.000        
1 Loại 14 khoản 03            
   - Mục: 6000 1.373.671.000 1.373.671.000        
  + Tiểu mục 6001                 1.354.435.000 1.354.435.000        
  + Tiểu mục 6049  19.236.000  19.236.000        
  -Mục 6100 398.623.000 398.623.000        
  + Tiểu mục 6101 11.908.000  11.908.000         
  + Tiểu mục 6113  3.664.000  3.664.000        
  +Tiểu mục 6116 376.594.000 376.594.000        
  +Tiểu mục 6117 6.457.000  6.457.000         
  -Mục 6300 365.773.000 365.773.000        
  +Tiểu mục 6301       297.532.000       297.532.000        
  +Tiểu mục 6302 40.945.000 40.945.000        
  + Tiểu mục 6303 27.296.000  27.296.000         
  - Mục 6550 6.100.000 6.100.000        
  +Tiểu mục 6551 6.100.000 6.100.000        
  -Mục 7000 7.685.000 7.685.000        
  +Tiểu mục 7049 7.685.000 7.685.000        
  -Mục 7750 7.715.000 7.715.000        
  +Tiểu mục 7799 7.715.000 7.715.000        
  -Mục 9050 18.500.000 18.500.000        
  + Tiểu mục 9062 18.500.000 18.500.000        
C Quyết toán chi nguồn khác 244.796.100 244.796.100        
  -Mục 6000 25.650.000 25.650.000        
  -Tiểu mục 6001 25.650.000 25.650.000        
  -Mục 6200 7.303.500 7.303.500        
  +Tiểu mục 6202 7.303.500 7.303.500        
  - Mục 6550 7.893.000 7.893.000        
  + Tiểu mục 6551 3.780.000 3.780.000        
  +Tiểu mục 6552 4.113.000 4.113.000        
  -Mục 6600 3.299.400 3.299.400        
  + Tiểu mục 6601 3.299.400 3.299.400        
  - Mục 6700 5.226.000 5.226.000        
  + Tiểu mục 6702 958.000 958.000        
  + Tiểu mục 6703           2.468.000           2.468.000        
  + Tiểu mục 6749 1.800.000 1.800.000        
  - Mục: 7000 131.510.500 131.510.500        
  + Tiểu mục 7003        5.276.800        5.276.800        
  + Tiểu mục 7006 7.148.000 7.148.000        
  + Tiểu mục 7049 92.440.000 92.440.000        
  + Tiểu mục 7799 26.645.700 26.645.700        
  +TiÓu môc  9100( quü UH-X DCSVC)                       63.913.700 63.913.700        
  * Ghi chú:   Quyết toán chi nguồn NSNN bao gồm cả nguồn viện trợ          
    Diễn Tân, ngày 29  tháng6 năm 2011      
                     Hiệu trư­ởng      
           
           
     
 
        Biểu số 3
     
           
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
                   
 
  Đơn vị: Trường THCS Diễn Tân
 Ch­ương: 022
                                                                THÔNG BÁO
                CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC năm 2012
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị
dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
 
                                                                                                           Đơn vị tính: Đồng
Số   Số liệu báo Số liệu quyết  
TT Chỉ tiêu cáo quyết toán đ­ược  
    toán duyệt  
A Quyết toán thu      
I Tổng số thu 3.618.996.530    
1  Thu phí, lệ phí      
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)      
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ      
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )      
3  Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)      
4 Thu sự nghiệp khác 432.201.530    
 4.1 Học phí 106.106.000    
4.2 Hội phí 12.834.000    
4.3 Đội phí 4.314.000    
4.4 Học thêm 154.811.000    
4.5 Thu tiÒn gi÷ xe ®¹p 20.950.000    
4.6 Lệ phí nghề 3.840.000    
4.7 Thu ñng hé XDCSVC 120.435.000    
4.8 Kinh phÝ CSSKB§ 4.001.530    
4.9 KÕ ho¹ch nhá 4.910.000    
5 NS cÊp l­¬ng vµ c¸c kho¶n theo l­¬ng  3.186.795.000    
II Số thu nộp NSNN      
1 Phí, lệ phí      
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)      
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ      
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )      
3   Hoạt động sự nghiệp khác      
  ( Chi tiết theo từng loại thu )      
III Số đ­ược để lại chi theo chế độ      
1  Phí, lệ phí      
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)      
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ      
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )      
3  Thu viện trợ      
4 Hoạt động sự nghiệp khác      
  ( Chi tiết theo từng loại thu )      
B Quyết toán chi ngân sách nhà n­ước 3.186.795.000    
1 Loại 14 khoản 03      
   - Mục: 6000 1.646.696.000    
  + Tiểu mục 6001                 1.646.696.000    
  + Tiểu mục 6049      
  -Mục 6100 869.193.000    
  + Tiểu mục 6101 15.236.000    
  + Tiểu mục 6113 4.688.000    
  + Tiểu mục 6115 350.624.000    
  +Tiểu mục 6116 476.100.000    
  +Tiểu mục 6117 6.137.000    
  +Tiểu mục 6149 5.440.000    
  -Mục 6150 3.287.000    
  +Tiểu mục 6199 3.287.000    
  -Mục 6300 498.008.000    
  +Tiểu mục 6301 360.531.000    
  +Tiểu mục 6302 62.638.000    
  + Tiểu mục 6303 32.257.000    
  + Tiểu mục 6304 42.582.000    
  -Mục 6600 1.263.000    
  + Tiểu mục 6601 61.000    
  + Tiểu mục 6612 1.202.000    
  - Mục 6550 11.079.000    
  +Tiểu mục 6551 1.663.000    
  +Tiểu mục 6552 90.000    
  +Tiểu mục 6599 9.326.000    
  - Mục 6700 11.730.000    
  +Tiểu mục 6701 150.000    
  +Tiểu mục 6702 1.050.00    
  +Tiểu mục 6703 1.800.000    
  +Tiểu mục 6704 8.730.000    
  - Mục 6900 3.200.000    
  +Tiểu mục 6912 3.200.000    
  -Mục 7000 65.765.000    
  +Tiểu mục 7001 7.819.000    
  +Tiểu mục 7002 24.880.000    
  +Tiểu mục 7004 968.000    
  +Tiểu mục 7049 32.098.000    
  -Mục 7750 26.016.000    
  +Tiểu mục 7761 6.875.000    
  +Tiểu mục 7766 19.141.000    
  +Tiểu mục 7799      
  -Mục 9000 10.000.000    
  + Tiểu mục 9003 10.000.000    
  -Mục 9050 10.000.000    
  + Tiểu mục 9099 10.000.000    
C Quyết toán chi nguồn khác      
  -Mục 6000      
  -Tiểu mục 6001      
  -Mục 6200      
  +Tiểu mục 6202      
  - Mục 6550      
  + Tiểu mục 6551      
  +Tiểu mục 6552      
  -Mục 6600      
  + Tiểu mục 6601      
  - Mục 6700      
  + Tiểu mục 6702      
  + Tiểu mục 6703      
  + Tiểu mục 6749      
  - Mục: 7000      
  + Tiểu mục 7003      
  + Tiểu mục 7006      
  + Tiểu mục 7049      
  + Tiểu mục 7799      
  +TiÓu môc  9100( quü UH-X DCSVC)                            
  * Ghi chú:   Quyết toán chi nguồn NSNN bao gồm cả nguồn viện trợ  
    Diễn Tân, ngày 29  tháng6 năm 2011
                     Hiệu trư­ởng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Biểu số 3
                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 Đơn vị: Trường THCS Diễn Tân
 Ch­ương: 022
                                                                THÔNG BÁO
                CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC năm 2013
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị
dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
 
                                                                                                           Đơn vị tính: Đồng
Số   Số liệu báo Số liệu quyết  
TT Chỉ tiêu cáo quyết toán đ­ược  
    toán duyệt  
A Quyết toán thu      
I Tổng số thu 3.872.026.936 3.872.026.936  
1  Thu phí, lệ phí      
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)      
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ      
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )      
3  Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)      
4 Thu sự nghiệp khác 539.031.936 539.031.936  
 4.1 Học phí 125.113.000 125.113.000  
4.2 Hội phí 21.296.000 21.296.000  
4.3 Đội phí 4.363.000 4.363.000  
4.4 Học thêm 223.124.000 223.124.000  
4.5 Lệ phí nghề 2.880.000 2.880.000  
4.6 Thu ñng hé XDCSVC 128.500.000 128.500.000  
4.7 Thu tiÒn gi÷ xe ®¹p 24.845.000 24.845.000  
4.8 Kinh phÝ CSSKB§ 4.653.936 4.653.936  
4.9 KÕ ho¹ch nhá 4.257.000 4.257.000  
5 NS cÊp l­¬ng vµ c¸c kho¶n theo l­¬ng  3.332.995.000 3.332.995.000  
II Số thu nộp NSNN      
1 Phí, lệ phí      
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)      
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ      
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )      
3   Hoạt động sự nghiệp khác      
  ( Chi tiết theo từng loại thu )      
III Số đ­ược để lại chi theo chế độ      
1  Phí, lệ phí      
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)      
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ      
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )      
3  Thu viện trợ      
4 Hoạt động sự nghiệp khác      
  ( Chi tiết theo từng loại thu )      
B Quyết toán chi ngân sách nhà n­ước 3.332.995.000 3.332.995.000  
1 Loại 14 khoản 03      
   - Mục: 6000 1.867.881.000 1.867.881.000  
  + Tiểu mục 6001                 1.867.881.000 1.867.881.000  
  + Tiểu mục 6049      
  -Mục 6100 852.435.000 852.435.000  
  + Tiểu mục 6101 17.160.000 17.160.000  
  + Tiểu mục 6113 5.280.000 5.280.000  
  +Tiểu mục 6116 540.806 540.806  
  +Tiểu mục 6117 10.154.000 10.154.000  
  + Tiểu mục 6149. 11.968.000 11.968.000  
  -Mục 6300 521.068.000 521.068.000  
  +Tiểu mục 6301 381.573.000 381.573.000  
  +Tiểu mục 6302 64.152.000 64.152.000  
  + Tiểu mục 6303 39.376.000 39.376.000  
  + Tiểu mục 6304 21.206.000 21.206.000  
  - Mục 6550 5.595.000 5.595.000  
  +Tiểu mục 6551 4.050.000 4.050.000  
  +Tiểu mục 6599 1.545.000 1.545.000  
  - Mục 6600 6.051.000 6.051.000  
  +Tiểu mục 6612 4.710.000 4.710.000  
  + Tiểu mục 6617 791.000 791.000  
  +Tiểu mục 6649 550.000 550.000  
  - Mục 6700 9.240.000 9.240.000  
  +Tiểu mục 6704 9.240.000 9.240.000  
  -Mục 7000 20.366.200 20.366.200  
  +Tiểu mục 7001 10.215.400 10.215.400  
  +Tiểu mục 7004 1.800.000 1.800.000  
  +Tiểu mục 7006 2.350.800 2.350.800  
  +Tiểu mục 7049 6.000.000 6.000.000  
  -Mục 7750 47.458.800 47.458.800  
  +Tiểu mục 7766 46.020.000 46.020.000  
  +Tiểu mục 7799 1.438.800 1.438.800  
  -Mục 9050 2.900.000 2.900.000  
  + Tiểu mục 9062 2.900.000 2.900.000  
2 Nguồn viện trợ      
  -Mục 6900 94.500.000 94.500.000  
  + Tiểu mục 6912 94.500.000 94.500.000  
C Quyết toán chi nguồn khác 552.639.500 552.639.500  
  -Mục 6000 47.538.000 47.538.000  
  -Tiểu mục 6001 47.538.000 47.538.000  
  -Mục 6050 15.550.000 15.550.000  
  +Tiểu mục 6051 15.550.000 15.550.000  
  -Mục 6100      
  +Tiểu mục 6116 4.232.000 4.232.000  
  -Mục 6200      
  +Tiểu mục 6202      
  -Mục 6500 11.894.700 11.894.700  
         
  +Tiểu mục 6501 11.894.700 11.894.700  
  - Mục 6550 4.592.900 4.592.900  
  + Tiểu mục 6551 1.465.000 1.465.000  
  +Tiểu mục 6552 2.987.900 2.987.900  
  +Tiểu mục 6599 140.000 140.000  
  -Mục 6600 733.000 733.000  
  + Tiểu mục 6601 733.000 733.000  
  - Mục 6700 1.190.000 1.190.000  
  + Tiểu mục 6701 40.000 40.000  
  + Tiểu mục 6702 570.000 570.000  
  + Tiểu mục 6703 250.000 250.000  
  + Tiểu mục 6749 330.000 330.000  
  -  Mục 6900 56.719.000 56.719.000  
  + Tiểu mục 6912 790.000 790.000  
  + Tiểu mục 6949 55.929.000 55.929.000  
  - Mục: 7000 244.993.800 244.993.800  
  + Tiểu mục 7001 11.857.000 11.857.000  
  + Tiểu mục 7002 7.679.000 7.679.000  
  + Tiểu mục 7003 1.237.800 1.237.800  
  + Tiểu mục 7004      
  + Tiểu mục 7006 5.043.000 5.043.000  
  + Tiểu mục 7049 219.177.000 219.177.000  
  - Mục 7750 70.592.000 70.592.000  
  + Tiểu mục 7761 5.135.000 5.135.000  
  + Tiểu mục 7766      
  + Tiểu mục 7799 65.457.000 65.457.000  
  - Mục 9050 11.580.000 11.580.000  
  + Tiểu mục 9062 11.580.000 11.580.000  
  - Mục 9100 80.724.000 80.724.000  
  + Tiểu mục 9149 80.724.000 80.724.000  
  * Ghi chú:   Quyết toán chi nguồn NSNN bao gồm cả nguồn viện trợ  
    Diễn Tân, ngày 21 tháng6 năm 2014
                     Hiệu trư­ởng
             
 
 
                         
                                                                                                       Thái Doãn Tráng
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

LIÊN KẾT TÀI LIỆU

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE